Kwaliteit

ISO (International Organization for Standardization)

Strikolith hanteert voor haar verwerkingsadviezen en interne kwaliteitscontroles een kwaliteitshandboek volgens ISO-9001. Strikolith B.V. wordt hierop jaarlijks ge-audit door Bureau Veritas. De aansluitdetails zijn geborgd in een referentie bibliotheek genaamd: “DE KUIJPERS STANDAARD ®”. 

ISO 9001

Producten algemeen

Al onze producten beschikken over een Technisch Informatieblad, een Veiligheidblad en een CE markering en DoP indien verplicht. Vanaf 1 juli 2013 is het verplicht om bij CE-gemarkeerde producten een prestatieverklaring mee te leveren. Deze verklaring wordt Declaration of Performance (DoP) genoemd. De DoP geeft informatie over de belangrijkste prestaties van het product en het beoogde gebruik ervan.


Daarnaast zijn alle Spacks COT 83.00 gekeurd.

Systemen

De afgewerkte gevel moet voldoen aan de “beoordelingscriteria voor stukadoorswerk buiten” volgens de STABU standaard. Ook de vlakheid van de aangeboden ondergrond waarop het buitengevelisolatiesysteem wordt bevestigd moet deze eis benaderen. Voor de actuele richtlijn kunt u contact met ons opnemen. 
Stabu   Stabu bouwbreed

ETAG 004

Strikotherm systemen COMFORT zijn voorzien van ETAG 004 certificering. 
ETAG

KOMO attest

De Strikotherm COMFORT, PREMIUM en OPEN systemen beschikken over een KOMO-attest dat is opgesteld op basis van deze beoordelingsrichtlijn en voldoen dus aan het Bouwbesluit. Daarnaast zijn de Strikotherm systemen getoetst en geattesteerd aan de Europese eisen vastgelegd in de ETAG-004. 

Strikotherm systemen zijn altijd te verzekeren vanaf een projectgrootte van 150 m2 geveloppervlak. Deze verzekerde garantie is ondergebracht bij het AON-Garantiefonds onder polisnummer 0.101.099.2. De polis voldoet aan de voorwaarden die Woningborg, als aangesloten stichting, bij het G.I.W. heeft gesteld. Deze garantie is niet aflopend en heeft een duur van 10 jaar. De verzekering wordt door het applicatiebedrijf afgesloten bij Stichting Gevelgarantie info@stichtinggevelgarantie.nl
KOMO

Stichting Gevelgarantie

Uit onderzoek komt naar voren dat het begrip ‘verzekerde garantie van gevels’ vaak verschillend wordt uitgelegd. Om verwarring te voorkomen heeft Stichting Gevelgarantie een korte animatie gemaakt waarin helder wordt uitgelegd hoe het werkt en wat de voordelen zijn.

Strikocem Garant

Strikolith biedt de mogelijkheid om, naast de Strikotherm geïsoleerde systemen, ook de ongeïsoleerde systemen te voorzien van een 10-jarige, niet-aflopende garantie. Om dit unieke garantieconcept mogelijk te maken zijn Strikocem mortels en systemen beproefd en kwalitatief goedgekeurd volgens normering NEN-EN 1015-21. Hiermee zijn de mortels van Strikocem de eerste cementgebonden mortels die onderbracht kunnen worden in een verzekerde garantie, een duidelijke bevestiging van de kwaliteit van de Strikocem Mortels.

Strikocem Garant

Buitenlandse certificaten

BBA - Engels

Strikotherm gevelisolatiesystemen zijn BBA gecertificeerd onder nummer 13/5056.

Sintef - Noors

Strikotherm gevelisolatiesysteem OPEN is Sintef gecertificeerd onder nummer TG20456.

» Klik hier voor de certificaten.
Top